REVIEW OF METHODS FOR WORK WITH CHILDREN WITH COMBINED DEVELOPMENTAL DISABILITIES: REFLECTION ON EXPERIENCE

Authors

  • Alona Viluma Rezekne Elementary Boarding school – Development Centre (LV)
  • Zenija Truskovska Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/ercs2018.2.3656

Keywords:

inclusive education, combined developmental disabilities, method, game, group work, work in pairs, fine motor, somatosensory system, lessons outdoor, visualization, practical activity

Abstract

The research proposes an author's view of the variety of methods and their practical application in work with children with combined developmental disabilities. In the course of professional activity in Rezekne Elementary Boarding School - Development Center (REBS-DC) during the period from 2012 to 2018, the most effective methods for integrating children with combined disabilities into the learning process and promoting their development and future integration into society were selected, analyzed and used in practice.

Research objective: to provide insights into the variety of methods and their effectiveness in work with a child with combined disabilities.

Research methods: reflection on experience, analysis of scientific literature.

References

Auziņš, A. u.c. (2002). Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. Rīga: SAC.

Baranova, A. (1999). Spēles metode bioloģijas stundās. Rīga: RaKa.

Beļickis, I. (1997). Izglītības altenatīvās teorijas. Rīga: RaKa.

Bethere, D. u.c. (2013). Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms. Liepājas Universitātes speciālās izglītības laboratorija. Rīga: VISC.

Cornell, J. (1989). Sharing the Jou of Nature. Nature activities for all ages. Nevada City: Dawn Publications.

Dibovska, J. (2016). Kvilings – veido apsveikuma kartītes pats! Pieejams http://www.la.lv

Falka, Č. (2003). Piktogrammu klasiskais pielietojums. Rīga: Velku fonds.

Fišers, R. (2005). Mācīsim bērniem mācīties. Rīga: RaKa.

IZM LV (2012). Iekļaujošā izglītība un speciālā izglītība. Pieejams www.izm.gov.lv

Liepiņa, S. (2003). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.

Piktogrammas – tikpat svarīgas kā brilles. Pieejams http://www.autisms.lv

Puga, E. (2013). Sīkā motorika logopēdijā. Pieejams logopeds.info/sika-motorika-logopedija/

Skujiņa, V., Beļickis, I., Blūma, D., Koķe, T., & Blinkena, A. (2000). Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC.

Truskovska, Ž. (2010). Ieskats sociālā pedagoga kompetences pilnveides filozofiskajos aspektos. Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešas problēmas. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 84.-93.lpp.

Truskovska, Ž., & Ļubkina, V. (2016). Sociālā pedagoga profesionālās kompetences pilnveide supervīzijā. Monogrāfija. Rēzekne: RTA.

Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa.

Downloads

Published

2018-11-27

Issue

Section

Articles